Časový plán na březen

2.3. Jednodenní lyžování na Šacberku
7.3.-11.3. Praxe v nemocnici - 4.A
14.3.-18..3. Praxe v nemocnici - 4.B
7.3.-18.3. Praxe ve školských zařízeních - 3.A a 3.B
10.3. Výukový program "Planeta Země" - 1.A a 1.B
21.3. Tvůrčí činnost - 3.B
24.3.-25.3. Velikonoční prázdniny
   
   
   
   
   

 

Rozpis opravných a komisionálních zkoušek za školní rok 2014/2015

 V příloze.

Tradiční duchovní start v Kostelním Vydří u Dačic

Je to setkání mladých křesťanů před začátkem nového školního roku ve vlídném prostředí kláštera bratří karmelitánů. Bude jako obvykle od neděle 23. srpna odpoledne (od 18 hod) do úterka 25. srpna (poledne). Náklad na ubytování a stravování asi 250 Kč. Přihlášeným pošleme pokyny počátkem srpna. Můžete pozvat i své kamarádky – kamarády. Přihlaste se na tel. 739873412 nebo mail: sroka@sosmb.cz. Pokyny přihlášeným jsme už odeslali. Můžete se ovšem ještě přihlásit.

Dopis ředitelky školy rodičům nově přijatých

Vážení rodiče nově přijatých studentů,
dovolte nám několik poznámek k výuce cizích jazyků.
Jdeme-li po ulicích našich měst, zahlédneme kromě češtiny řadu názvů a reklam v angličtině nebo němčině. Zajímavé je, komu jsou určeny. Ty anglické, jako na příklad Second hand, Royal bussines nebo Internationale festival of music, totiž nejsou míněny pro Angličany, ale pro našince, kterým mají navodit představu o světové úrovni nabízeného zboží nebo atrakcí. Proti tomu ty německé – třeba Zimmer frei, Gasthaus links 200m a Alles für Autofahrer - jsou zřejmě napsány právě pro Němce a Rakušáky. Jak to vysvětlit?
V posledních letech se totiž z různých příčin stala u nás módou angličtina: nazývání věcí v tomto jazyce budí dojem vzdělaní a světového rozhledu. To je ovšem iluze. A každý z nás ví, že kvůli poloze české země v sousedství německy mluvících národů je pro nás důležitější znalost němčiny. Móda angličtiny se samozřejmě dotkla i školství – na základních školách se němčina buď neučí nebo jen v omezeném rozsahu. To vše ovlivňuje volbu mezi těmito dvěma jazyky i na naší škole – a my jsme přesvědčeni, že je to v neprospěch přípravy našich studentů pro život. Kolik z nich v budoucnu bude více potřebovat dohovořit se s Angličany než s Němci?
Samozřejmě vás napadne, že tato naše agitace pro německý jazyk má svou příčinu v zájmu školy o udržení nebo zvýšení úvazků některých učitelů. Není to pravda. Odborné obsazení naší školy nám dovoluje bez komplikací učit jako základní kterýkoli z obou jazyků. A ani strach z němčiny u nás nepřichází v úvahu: studenti, kteří u nás letos maturovali z němčiny, zvládli všichni tento jazyk úspěšně v prvním kole.
To jsme považovali za nutné vám sdělit, než si vaše budoucí studentka – student definitivně zvolí jeden z obou vyučovaných jazyků za maturitní.
Ředitelství školy.

Rozloučení s absolventy

Srdečně zveme rodiče maturantů i ostatní příznivce naší školy na ROZLOUČENÍ S ABSOLVENTY v pátek 5. června 2015. Pozvánka a program v příloze.

 

Syndikovat obsah