Projekty s využitím financí z EU

 

Název výzvy
Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu
Podpora pedagogů
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007974
Doba realizace projektu
1.9.2017-31.8.2019