Náš koncert

Koncert byl v pořadí našich jarních koncertů devatenáctý a také zařazený do programu oslav 25. výročí školy. Jeho ideovým záměrem byl projev vděčnosti za krásu kraje, v kterém žijeme.

koncert koncert