Informace k maturitní zkoušce

Maturita 2019 - Praktická zkouška

  • Praktická maturitní zkouška se bude konat 5.9.2019 od 6.30 hod. na OGNP II
  • Sraz pro studenty je v 6.00 v šatně.

Předání výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce.
Tento měsíc probíhá oprava fasády budovy a škola má omezený provoz.
V přední části je lešení a hlavní vchod může být dočasně uzavřen.
Telefon do kanceláře je 567 303 782 nebo kontaktujte kancelar@sosmb.cz
Zvonek u hlavních dveří funguje a je přístupná i schránka na hlavních dveřích, vstup je zadním vchodem.
Výpis z přihlášky můžete vhodit do schránky.

Jmenovani zkusebni komise MZ2019-podzim

     Školní seznam literárních děl

     MZ podzim 2019_termíny_vz.pdf
     Termín konání didaktických testů:
     Od pondělí 2.září (od 12:00 hodin) do pátku 6.září 2019

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

 

Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování
  1. Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku do 3. prosince pro jarní zkušební období.
  2. Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení. Pozor, nově má doporučení platnost nejvýše 24 měsíců. Platné musí být k datu konání zkoušek, nikoli jen k datu podání přihlášky.
  3. Pro potřeby ústní zkoušky ředitelé škol na konci září zveřejní tzv. školní seznam literárních děl, který musí obsahovat minimálně 60 literárních děl. Žáci si ze školního seznamu vybírají 20 literárních děl, ke kterým si při ústní zkoušce z českého jazyka a literatury budou losovat svůj pracovní list. Svůj seznam literárních děl odevzdají budoucí maturanti řediteli školy nejpozději 1. dubna 2019.

Žák se v řádném termínu přihlašuje na všechny zkušební předměty! Další informace naleznete v Maturitním zpravodaji pro školní rok 2018/2019.

  • D ů l e ž i t é :
VÝPIS Z PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE pro školní rok 2018-2019
Studenti v denním studiu zkontrolují a podepíšou výpis z přihlášky ve škole a odevzdají třídnímu učiteli.
Studenti, kteří konají maturitní zkoušku v náhradním termínu zkontrolují a podepíší výpis z přihlášky ve škole po domluvě s třídním učitelem. Nesrovnalosti hlaste nejpozději do 15.1.2019.