Domov mládeže

Odhlašování stravy je nutné den dopředu, v naléhavých případech nejpozději do 6.30 hodin ráno na tel. 567 302 045.

Náš domov mládeže
najdete snadno, když půjdete z Masarykova náměstí ulicí Křížovou kolem hotelu Gustav Mahler o několik domů dále vedle parkoviště.
Je v bezprostředním sousedství Březinových sadů v budovách, které odedávna sloužily k ubytování mládeže. Do školy odtud jdete asi 10 minut, do naší jídelny asi 5 minut. Prostředí pro ubytované je téměř rodinné: všichni se tam znají.
U budov je hřiště a část sadu nad hradbami, kterou však musíme ještě upravit. Budovy totiž získala naše škola teprve před několika lety dík porozumění majitele: Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Praha 1, Šporkova 18).

Kontakty:
Adresa: Domov mládeže Střední odborné školy sociální u Matky
Boží v Jihlavě, Křížová ul. 12, 58601 Jihlava
Telefon: 562 401 025
Mobil: 603 544 024
E-mail: dm@sosmb.cz
Vedoucí vychovatelka: Mgr. Jana Kuncová
Vychovatelky:
Lenka Vetchá
Mgr. Iveta Brathová - sestra Rita
Správce budov: Vladimír Veselý
Provoz a úklid: Marie Kůsová

Ubytování
Poplatek: za ubytování 790,-Kč
za celodenní stravu 82,-Kč
Měsíční poplatek celkem 2.330,-Kč