Úvodní informace

Zahájení nového školního roku na naší škole:

v neděli 1. září - mše sv. v 19 hodin v domově mládeže

v pondělí 2. září - mše sv. v 8 hodin v kapli v přízemí školy

- sloužit ji bude biskupský vikář R. D. Mgr. Roman Kubín,

"Slovo na dobrý počátek" v 8.45 tamtéž,

- sdělí nám je bratr farář Jan Keřkovský.

Zahájení ve třídách je v 9 hodin.

Pro různá vyřizování bude škola otevřena už v týdnu 26. - 30. srpna,

v tom týdnu můžete odevzdávat i byliny (nezapomeňte napsat své jméno a třídu na každý balíček!)

 

Škola už je v novém, dokončují se jen opravy spodní části.

Až přijdete, bude se vám líbit!

***

Naše stránky už budou také v novém.

Pracujeme na tom.

***

Nezapomeňte na byliny!

Co máte usušeno, přineste

můžete-li – už v posledním týdnu prázdnin.

 

Rozpis opravných a komisionálních zkoušek za školní rok 2018/2019

Nově přijatí studenti na školní rok 2019/2020

slavnostní předání výučních listů

Zde si můžete přečíst pokyny pro nově přijaté studenty.

 

Výsledková listina přijímacích zkoušek 2019

 

JEDNA Z TĚCH OTEVŘENÝCH CEST Z NAŠÍ ŠKOLY VEDE DO ZDRAVOTNICTVÍ

Přijímací zkoušky nanečisto

Vážení rodiče a žáci 9. ročníků,

naše škola nabízí uchazečům konání testů z matematiky a českého jazyka před oficiálním termínem přijímací zkoušky. Testy nanečisto připravují pedagogové naší školy, budou sloužit jako vzor a mohou uchazečům pomoci zvládnout přípravu na definitivní písemnou zkoušku.

Termín testů nanečisto: 7. 2. 2019 od 14:30.

Přihlásit k testům se můžete u Mgr. Evy Langerové, langerova@sosmb.cz

 

U NÁS ZPÍVAJÍ VŠICHNI

To jste mohli poznat na podzimním koncertu naší školy 8. listopadu v našem domově mládeže. Kromě sboru školy, který zpíval výběr z národních písní a Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, zpívaly totiž i novopečené prvačky a všechna děvčata z třetích ročníků.

Děkujeme všem!

 

 

Zahájení vyučování oboru Pedagogika pro asistenty ve školství

Zahájení vyučování proběhne v pondělí 17.9.2018 v 15 hodin v zasedací místnosti v přízemí školy.

 

Opravné maturitní zkoušky

Dne 11.9.2018 proběhnou na naší škole opravné maturitní zkoušky.

Rozpis maturit v příloze.

 

Zahájení nového školního roku na naší škole:

v neděli 2. září - mše sv. v 19 hodin v domově mládeže

v pondělí 3. září - mše sv. v 8 hodin v kapli v přízemí školy

- zcela nečekaně ji bude sloužit otec biskup Pavel,

"Slovo na dobrý počátek" v 8.45 tamtéž, zahájení ve třídách v 9 hodin

Pro různá vyřizování bude škola otevřena už v týdnu 27. - 31. srpna,

v tom týdnu můžete odevzdávat i byliny (nezapomeňte napsat své jméno a třídu na každý balíček!)

 

Záhájení vyučování oboru Ošetřovatel ve školním roce 2018/2019

vice zde

 

Rozpis opravných a komisionálních zkoušek za školní rok 2017/2018

rozpis zde

 

Prázdninový provoz školy (vyřizování různých dokumentů, potvrzení o studiu, potvrzení průkazů MHD apod):

  2.7. - 13.7.2018  každou středu od 8 do 12 hod

20.8. - 31.8.2018  každou středu od 8 do 12 hod

 

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K PODZIMNÍMU ZKUŠEBNÍMU OBDOBÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018.

Informace najdete zde.

Postup přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2018

 

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Vyhlášení najdete zde.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Vyhlášení najdete zde.


Srdečně zveme rodiče maturantů i ostatní příznivce školy na

          ROZLOUČENÍ S ABSOLVENTY

                                       v pátek 1. června 2018

Program: 8.00 mše svatá - slouží ředitel pastoračního střediska brněnské

                       diecéze R.D. Mgr. Roman Kubín v kapli v přízemí školy

              10.00 slavnostní předání dokladů absolventům v sále našeho

                       Domova mládeže v Křížové ul. č. 12 - v zadním traktu

                       v 1. poschodí

 

 

Rozpis studentů pro ústní maturitní zkoušku

Podrobné informace najdete zde.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Vyhlášení najdete zde

 

Pokyny pro nově přijaté studenty

Podrobné informace najdete zde.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2018

Podrobné informace najdete zde .

 

DALŠÍ PŘIJATÍ ŽÁCI NA UVOLNĚNÁ MÍSTA,

kteří splnili přijímací zkoušky.

Podrobné informace najdete zde.

 

 

NOVÝ OBOR: Podrobné informace zde.

 

Přihláška ke studiu zde.

Žádost o uznání dosaženého vzdělání zde.


 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

vyhlášení přijímacího řízení 2018/2019

kritéria přijímacího řízení 2018/2019

 

Studenti a studentky, kdo z vás má zájem, abych mu zasílal týdenní rozjímání e-mailovou poštou, ať se mi ozve na adresu sroka@sosmb.cz.


 

 

Studenti čtvrtých ročnků Vás srdečně zvou na maturitní ples

Dívčí sbor a choralisté Vás zvou na XXI. PODZIMNÍ KONCERT

Program zde

 

Běh spadaným listím 2017

Vítězům i všem účastníkům gratulujeme :-)

Adaptační pobyty tříd prvních ročníků


      Sportovně turistický kurz Špindlerův Mlýn 12.6.2017 -16.6.2017


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Neděle 3. září 2017 - 19.00 mše sv. pro ubytované- dobrovolně - kaple Domova mládeže

Pondělí 4. září 2017 - 8.00 mše sv. - dobrovolně - kaple školy(přízemí školy)

                                - 8.45 "Slovo na dobrý počátek" - kaple školy

                                - 9.00 zahájení ve třídách

Úterý 5. září 2017   - 7.55 vyučování podle rozvrhu, 1. hodina ve třídě

Připomínka: nasušené byliny odevzdejte co nejdříve v 2. patře školy na vyznačené místo. Na každý balíček napište svoje jméno a třídu.PROJEKT RENOVABIS - SAKRÁLNÍ JIHLAVA
Studenti 1.- 3.ročníků naší školy výtvarně zpracovávali téma Sakrální Jihlava v rámci projektu Renovabis.
Autorem projektu je Mgr. Martina Malenová.
Výstupem bylo mj. vydání kalendáře Sakrální Jihlava na rok 2017/18 a ilustrovaného průvodce středověkými uměleckými památkami Jihlavy.
Srdečně Vás zveme i na výstavu na Magistrátu města Jihlavy (v hale předprodeje jízdenek), kde do 31. května 2017 probíhá výstava studentských prací.

Poslední zvonění 28.4.2017

Rekvalifikační kurz „Masér/ka pro sportovní masáže“

Na naší škole již podruhé probíhal od 16. 9. 2016 do 5. 4. 2017 rekvalifikační kurz, „Masér/ka pro sportovní masáže“. Tento kurz zajišťuje PhDr. Jiří Bečka, Českomoravský institut vzdělávání, Staré Hradiště u Pardubic. Po absolvování získají žáci certifikát, který je opravňuje k provádění sportovních masáží.
V letošním školním roce se kurzu zúčastnilo 22 žáků naší školy. Všichni splnili kritéria závěrečné zkoušky. BLAHOPŘEJEME!
Předpokládáme, že o kurz bude i v příštím školním roce zájem, abychom mohli v této tradici pokračovat.

Den prevence rakoviny prsu

     Dne 6.4. 2017 v rámci tvůrčí činnosti 3. ročníků proběhla na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava charitativní a osvětová akce. Žáci 3. B, kteří ji organizovali, se rozhodli podpořit  prevenci rakoviny prsu.
     Již od rána prodávali sladké i slané dobroty, zapečené toasty nebo ledovou kávu. Kromě občerstvení bylo možno zakoupit taštičky první pomoci pro ženy.
     V  11 hodin proběhla prezentace na téma prevence rakoviny prsu. Ročně je tato vážná nemoc diagnostikována u tisíců žen. Rozhodující pro úspěšnou léčbu je její včasné odhalení. Právě o nutnosti pravidelného samovyšetření prsou promluvila milá návštěva – paní Jindra Mařincová z Aliance žen s rakovinou prsu. Paní Mařincová sama prodělala tuto chorobu, přesto však neztratila smysl pro humor a radost ze života a snaží se svoje zkušenosti předávat dál.
     Výtěžek z prodeje občerstvení a taštiček první pomoci pro ženy činil 4 000 Kč. Tato částka bude vložena na konto Aliance žen s rakovinou prsu. Pokud i Vy chcete přispět na prevenci této závažné choroby, neváhejte!
Číslo účtu: 27-9092620207/0100


Kubík Novotný

Dne 2.3. 2017 studentky 3.A SOŠ sociální u MB Jihlava zorganizovaly sbírku pro Kubíka z Třebíče, kterému vloni v říjnu diagnostikovali akutní lymfatickou leukémii. 

Sbírku děvčata zpestřila doprovodným programem. Pro své spolužáky připravila prezentaci na téma lymfatická leukémii, po prezentaci následovala beseda s Kubíkovou maminkou, kterou podpořila její kamarádka. Po celé dopoledne si studenti i učitelé mohli zakoupit napečené dobroty a smoothie. Výtěžek z prodeje pak studentky 3.A vložily na konto zřízené nadaci For Jane. Celkem se vybralo 5.000 Kč, což se zdá být velká částka, ale vzhledem k nákladné léčbě a zajišťování péče o Kubíka je to jen zlomek.

Proto bychom byly moc rády, kdyby jste se k nám přidali i ostatní, a pomohli zachránit život malého dítěte. Pokud vás zajímá, co se s Kubíkem děje, může se podívat na facebokoovou komunitu: Kubík Novotný nebo Jakubnovotny.webnode.cz

Číslo účtu je: 5500017792/7940

IBAN: CZ93 7940 0000 0055 0001 7792MŠE SVATÁ NA PODĚKOVÁNÍ,

dobrým lidem i milému Pánu Bohu – kterou sloužil 8. prosince  brněnský biskup Vojtěch Cikrle v kapli Střední odborné školy sociální u Matky Boží – uzavřela tiché oslavy dovršených 25 let této školy. My všichni – učitelky, učitelé, studenti a studentky školy - když si připomínáme předešlá léta, děkujeme všem dobrým lidem, kteří pomáhali nejen školu vybudovat, ale dále jí pomáhají. Děkujeme dále všem učitelům, kteří na škole působili, děkujeme však i všem absolventům této školy, protože každá škola je společným dílem studentů i učitelů. Při naší oslavě dávali studentky učitelům a učitelkám růže, učitelky všem studentkám a studentům srdíčka. Posíláme tedy i symbolicky srdíčka všem absolventům a růže našim bývalým kolegům. A milému Pánu Bohu dík za všechno. Protože to všechno nebylo až tak jednoduché …    Díky!                                                 

Ředitelka, studenti a učitelé.

Program oslav 25 let školy

PDF ke staženíMůžeme se radovat ze 3. místa v okresním kole ve florbalu konaného 23.11.2016. Děvčata se v nabité konkurenci dokázala prosadit a vybojovala zasloužené umístění. Gratulujeme


Náš školní vzdělávací program je ve srovnání s jinými úzce specializovanými školami podobného zaměření koncipován široce a dává našim absolventům možnost pracovního zařazení a dalšího studia nejen v oblasti sociální a ve školství, ale též ve zdravotnictví a v administrativě.

Další informace najdete v sekcích ZÁJEMCI a O ŠKOLE.

telesne_postizeni