Časový plán na školní rok 2019/2020

Časový plán na listopad

8.11.                    Přehlídka středních škol v DKO Jihlava

8.11.                    Den otevřených dveří                                8,00 - 16,00 hod.

8.11.                    Turnaj v basketbale

12.11.                   Pedagogická rada – hodnocení prospěchu a chování

                             za 1. čtvrtletí  školního  roku 2019/2020

14.11.                   Schůzky rodičů a informační den              15,00 hod.

14.11.                   Podzimní zpívání sboru                            17,00 hod.

17.11.                   Státní svátek

26.11.                   Beseda  ve škole

26.11.                   Turnaj ve volejbale

29.11.                   Projektový den     -      3.A

 

Úvodní informace

Zahájení nového školního roku na naší škole:

v neděli 1. září - mše sv. v 19 hodin v domově mládeže

v pondělí 2. září - mše sv. v 8 hodin v kapli v přízemí školy

- sloužit ji bude biskupský vikář R. D. Mgr. Roman Kubín,

"Slovo na dobrý počátek" v 8.45 tamtéž,

- sdělí nám je bratr farář Jan Keřkovský.

Zahájení ve třídách je v 9 hodin.

Pro různá vyřizování bude škola otevřena už v týdnu 26. - 30. srpna,

v tom týdnu můžete odevzdávat i byliny (nezapomeňte napsat své jméno a třídu na každý balíček!)

 

Škola už je v novém, dokončují se jen opravy spodní části.

Až přijdete, bude se vám líbit!

***

Naše stránky už budou také v novém.

Pracujeme na tom.

***

Nezapomeňte na byliny!

Co máte usušeno, přineste

můžete-li – už v posledním týdnu prázdnin.

 

Rozpis opravných a komisionálních zkoušek za školní rok 2018/2019

Nově přijatí studenti na školní rok 2019/2020

slavnostní předání výučních listů

Zde si můžete přečíst pokyny pro nově přijaté studenty.

 

Výsledková listina přijímacích zkoušek 2019

 

JEDNA Z TĚCH OTEVŘENÝCH CEST Z NAŠÍ ŠKOLY VEDE DO ZDRAVOTNICTVÍ

Přijímací zkoušky nanečisto

Vážení rodiče a žáci 9. ročníků,

naše škola nabízí uchazečům konání testů z matematiky a českého jazyka před oficiálním termínem přijímací zkoušky. Testy nanečisto připravují pedagogové naší školy, budou sloužit jako vzor a mohou uchazečům pomoci zvládnout přípravu na definitivní písemnou zkoušku.

Termín testů nanečisto: 7. 2. 2019 od 14:30.

Přihlásit k testům se můžete u Mgr. Evy Langerové, langerova@sosmb.cz

 

U NÁS ZPÍVAJÍ VŠICHNI

To jste mohli poznat na podzimním koncertu naší školy 8. listopadu v našem domově mládeže. Kromě sboru školy, který zpíval výběr z národních písní a Dvořákovy Moravské dvojzpěvy, zpívaly totiž i novopečené prvačky a všechna děvčata z třetích ročníků.

Děkujeme všem!

 

 

Zahájení vyučování oboru Pedagogika pro asistenty ve školství

Zahájení vyučování proběhne v pondělí 17.9.2018 v 15 hodin v zasedací místnosti v přízemí školy.

 

Opravné maturitní zkoušky

Dne 11.9.2018 proběhnou na naší škole opravné maturitní zkoušky.

Rozpis maturit v příloze.

 

Zahájení nového školního roku na naší škole:

v neděli 2. září - mše sv. v 19 hodin v domově mládeže

v pondělí 3. září - mše sv. v 8 hodin v kapli v přízemí školy

- zcela nečekaně ji bude sloužit otec biskup Pavel,

"Slovo na dobrý počátek" v 8.45 tamtéž, zahájení ve třídách v 9 hodin

Pro různá vyřizování bude škola otevřena už v týdnu 27. - 31. srpna,

v tom týdnu můžete odevzdávat i byliny (nezapomeňte napsat své jméno a třídu na každý balíček!)

 

Záhájení vyučování oboru Ošetřovatel ve školním roce 2018/2019

vice zde

 

Rozpis opravných a komisionálních zkoušek za školní rok 2017/2018

rozpis zde

 

Prázdninový provoz školy (vyřizování různých dokumentů, potvrzení o studiu, potvrzení průkazů MHD apod):

  2.7. - 13.7.2018  každou středu od 8 do 12 hod

20.8. - 31.8.2018  každou středu od 8 do 12 hod

 

INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ K PODZIMNÍMU ZKUŠEBNÍMU OBDOBÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018.

Informace najdete zde.

Postup přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2018

 

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Vyhlášení najdete zde.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Vyhlášení najdete zde.


Srdečně zveme rodiče maturantů i ostatní příznivce školy na

          ROZLOUČENÍ S ABSOLVENTY

                                       v pátek 1. června 2018

Program: 8.00 mše svatá - slouží ředitel pastoračního střediska brněnské

                       diecéze R.D. Mgr. Roman Kubín v kapli v přízemí školy

              10.00 slavnostní předání dokladů absolventům v sále našeho

                       Domova mládeže v Křížové ul. č. 12 - v zadním traktu

                       v 1. poschodí

 

 

Rozpis studentů pro ústní maturitní zkoušku

Podrobné informace najdete zde.

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019

Vyhlášení najdete zde

 

Pokyny pro nově přijaté studenty

Podrobné informace najdete zde.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2018

Podrobné informace najdete zde .

 

DALŠÍ PŘIJATÍ ŽÁCI NA UVOLNĚNÁ MÍSTA,

kteří splnili přijímací zkoušky.

Podrobné informace najdete zde.

 

 

NOVÝ OBOR: Podrobné informace zde.

 

Přihláška ke studiu zde.

Žádost o uznání dosaženého vzdělání zde.


 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

vyhlášení přijímacího řízení 2018/2019

kritéria přijímacího řízení 2018/2019

 

Studenti a studentky, kdo z vás má zájem, abych mu zasílal týdenní rozjímání e-mailovou poštou, ať se mi ozve na adresu sroka@sosmb.cz.


 

 

Studenti čtvrtých ročnků Vás srdečně zvou na maturitní ples

Dívčí sbor a choralisté Vás zvou na XXI. PODZIMNÍ KONCERT

Program zde

 

Běh spadaným listím 2017

Vítězům i všem účastníkům gratulujeme :-)

Adaptační pobyty tříd prvních ročníků


      Sportovně turistický kurz Špindlerův Mlýn 12.6.2017 -16.6.2017


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Neděle 3. září 2017 - 19.00 mše sv. pro ubytované- dobrovolně - kaple Domova mládeže

Pondělí 4. září 2017 - 8.00 mše sv. - dobrovolně - kaple školy(přízemí školy)

                                - 8.45 "Slovo na dobrý počátek" - kaple školy

                                - 9.00 zahájení ve třídách

Úterý 5. září 2017   - 7.55 vyučování podle rozvrhu, 1. hodina ve třídě

Připomínka: nasušené byliny odevzdejte co nejdříve v 2. patře školy na vyznačené místo. Na každý balíček napište svoje jméno a třídu.PROJEKT RENOVABIS - SAKRÁLNÍ JIHLAVA
Studenti 1.- 3.ročníků naší školy výtvarně zpracovávali téma Sakrální Jihlava v rámci projektu Renovabis.
Autorem projektu je Mgr. Martina Malenová.
Výstupem bylo mj. vydání kalendáře Sakrální Jihlava na rok 2017/18 a ilustrovaného průvodce středověkými uměleckými památkami Jihlavy.
Srdečně Vás zveme i na výstavu na Magistrátu města Jihlavy (v hale předprodeje jízdenek), kde do 31. května 2017 probíhá výstava studentských prací.

Poslední zvonění 28.4.2017

Rekvalifikační kurz „Masér/ka pro sportovní masáže“

Na naší škole již podruhé probíhal od 16. 9. 2016 do 5. 4. 2017 rekvalifikační kurz, „Masér/ka pro sportovní masáže“. Tento kurz zajišťuje PhDr. Jiří Bečka, Českomoravský institut vzdělávání, Staré Hradiště u Pardubic. Po absolvování získají žáci certifikát, který je opravňuje k provádění sportovních masáží.
V letošním školním roce se kurzu zúčastnilo 22 žáků naší školy. Všichni splnili kritéria závěrečné zkoušky. BLAHOPŘEJEME!
Předpokládáme, že o kurz bude i v příštím školním roce zájem, abychom mohli v této tradici pokračovat.

Den prevence rakoviny prsu

     Dne 6.4. 2017 v rámci tvůrčí činnosti 3. ročníků proběhla na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava charitativní a osvětová akce. Žáci 3. B, kteří ji organizovali, se rozhodli podpořit  prevenci rakoviny prsu.
     Již od rána prodávali sladké i slané dobroty, zapečené toasty nebo ledovou kávu. Kromě občerstvení bylo možno zakoupit taštičky první pomoci pro ženy.
     V  11 hodin proběhla prezentace na téma prevence rakoviny prsu. Ročně je tato vážná nemoc diagnostikována u tisíců žen. Rozhodující pro úspěšnou léčbu je její včasné odhalení. Právě o nutnosti pravidelného samovyšetření prsou promluvila milá návštěva – paní Jindra Mařincová z Aliance žen s rakovinou prsu. Paní Mařincová sama prodělala tuto chorobu, přesto však neztratila smysl pro humor a radost ze života a snaží se svoje zkušenosti předávat dál.
     Výtěžek z prodeje občerstvení a taštiček první pomoci pro ženy činil 4 000 Kč. Tato částka bude vložena na konto Aliance žen s rakovinou prsu. Pokud i Vy chcete přispět na prevenci této závažné choroby, neváhejte!
Číslo účtu: 27-9092620207/0100


Kubík Novotný

Dne 2.3. 2017 studentky 3.A SOŠ sociální u MB Jihlava zorganizovaly sbírku pro Kubíka z Třebíče, kterému vloni v říjnu diagnostikovali akutní lymfatickou leukémii. 

Sbírku děvčata zpestřila doprovodným programem. Pro své spolužáky připravila prezentaci na téma lymfatická leukémii, po prezentaci následovala beseda s Kubíkovou maminkou, kterou podpořila její kamarádka. Po celé dopoledne si studenti i učitelé mohli zakoupit napečené dobroty a smoothie. Výtěžek z prodeje pak studentky 3.A vložily na konto zřízené nadaci For Jane. Celkem se vybralo 5.000 Kč, což se zdá být velká částka, ale vzhledem k nákladné léčbě a zajišťování péče o Kubíka je to jen zlomek.

Proto bychom byly moc rády, kdyby jste se k nám přidali i ostatní, a pomohli zachránit život malého dítěte. Pokud vás zajímá, co se s Kubíkem děje, může se podívat na facebokoovou komunitu: Kubík Novotný nebo Jakubnovotny.webnode.cz

Číslo účtu je: 5500017792/7940

IBAN: CZ93 7940 0000 0055 0001 7792MŠE SVATÁ NA PODĚKOVÁNÍ,

dobrým lidem i milému Pánu Bohu – kterou sloužil 8. prosince  brněnský biskup Vojtěch Cikrle v kapli Střední odborné školy sociální u Matky Boží – uzavřela tiché oslavy dovršených 25 let této školy. My všichni – učitelky, učitelé, studenti a studentky školy - když si připomínáme předešlá léta, děkujeme všem dobrým lidem, kteří pomáhali nejen školu vybudovat, ale dále jí pomáhají. Děkujeme dále všem učitelům, kteří na škole působili, děkujeme však i všem absolventům této školy, protože každá škola je společným dílem studentů i učitelů. Při naší oslavě dávali studentky učitelům a učitelkám růže, učitelky všem studentkám a studentům srdíčka. Posíláme tedy i symbolicky srdíčka všem absolventům a růže našim bývalým kolegům. A milému Pánu Bohu dík za všechno. Protože to všechno nebylo až tak jednoduché …    Díky!                                                 

Ředitelka, studenti a učitelé.

Program oslav 25 let školy

PDF ke staženíMůžeme se radovat ze 3. místa v okresním kole ve florbalu konaného 23.11.2016. Děvčata se v nabité konkurenci dokázala prosadit a vybojovala zasloužené umístění. Gratulujeme


Náš školní vzdělávací program je ve srovnání s jinými úzce specializovanými školami podobného zaměření koncipován široce a dává našim absolventům možnost pracovního zařazení a dalšího studia nejen v oblasti sociální a ve školství, ale též ve zdravotnictví a v administrativě.

Další informace najdete v sekcích ZÁJEMCI a O ŠKOLE.

telesne_postizeni

Úvodní informace o naší škole

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU

Naše škola připravuje studenty pro práci s lidmi, ať už jsou to děti nebo dospělí, kteří potřebují zvláštní péči. Jde tedy jednak o přípravu pro práci v dětských zařízeních a v sociálních ústavech, jednak o základní přípravu na další (vysokoškolská) studia zejména učitelských směrů.

Vyučovaný studijní obor má název SOCIÁLNÍ ČINNOST - kód oboru je 75-41-M/01 

Záměr našeho školního vzdělávacího programu: PŘÍPRAVA NA SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÁ POVOLÁNÍ. 

Podívejte se na náš učební plán:

matematika, fyzika a chemie je v něm jen v základním rozsahu, učíme dva cizí jazyky (jeden si volíte jako maturitní). Výběr odborných předmětů je zaměřen na výchovu a pomoc lidem: pedagogika, psychologie a přidružené předměty, pečovatelství, zdravotnická příprava atd. výchovy (výtvarná, hudební , etická) ve veliké šíři. Praktické znalosti: počítače, obchodní korespondence, právo, sociální politika - uplatníte dobře v soukromém životě i při pokusech najít zaměstnání. Muzikanti, pozor! Pokud si nevolíte konzervatoř, bude vám asi naše škola vyhovovat. Kromě povinné hudební výchovy (4 roky po dvou hodinách) máte možnost učit se sólový zpěv nebo hru na hudební nástroje. V každé naší třídě je klavír, další hudební nástroje můžeme zapůjčit.

Učební praxi naši studenti absolvují v mateřských školách, dětských zařízeních, v sociálních ústavech a nemocnicích.

 

VÝHODY STUDIA NA NAŠÍ ŠKOLE

Náš školní vzdělávací program je ve srovnání s jinými úzce specializovanými školami podobného zaměření koncipován široce a dává našim absolventům možnost pracovního zařazení a dalšího studia nejen v oblasti sociální a ve školství, ale též ve zdravotnictví a v administrativě.  Nevěříte-li tomuto tvrzení a pokládáte-li je za pouhou agitaci, porovnejte si naše osnovy s osnovami jiných škol.

STUDIUM U NÁS JE BEZPLATNÉ

VEDEME NAŠE STUDENTY K OPRAVDOVÉ HUMANITĚ

MÁME SVŮJ VLASTNÍ DOMOV MLÁDEŽE A JÍDELNU.

BUDOVA ŠKOLY JE V BLÍZKOSTI CENTRA.

 

Najdete nás proti hradbám mezi křižovatkami na Znojmo a Pelhřimov. V ohbí ulice uvidíte budovu naší školy zezadu, osamocenou s velikým bukem v zahradě; do průčelí v ulici Fibichově projdete přilehlou uličkou. Prohlédněte si plánek.

Najdete nás zde

 

 

Mikulášská nadílka

Syndikovat obsah