Novinky ve škole

VOKS

Díky sdružení RENOVABIS úspěšně proběhl dne 6.4. 2016 v prostorách naší školy projektový den s názvem VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém). Tento den byl vyvrcholením tříměsíční výtvarné práce studentů a přispěl tak k rozšíření získaných odborných znalostí z oblasti komunikace jedinců s handicapem o praktické dovednosti, které uplatní naši studenti v průběhu své odborné praxe.

voks

Tvůrčí činnost 3.B

Dne 21. 3. 2016 jsme pořádali sbírku na nemocného Honzíka Vacka.

Honzík spadl nešťastnou náhodou do bazénu a následně musel být resuscitován. Poté byl převezen na ARO, kde byl uveden do umělého spánku, ze kterého se již bohužel neprobral.  Honzík je ve velmi vážném zdravotním stavu a potřebuje neustálou 24hodinovou péči, kterou mu poskytují jeho rodiče. Abychom jim jejich situaci ulehčili, rozhodli jsme se uspořádat sbírku. Celkem jsme vybrali 4270 Kč.

Celá 3.B vám děkuje, že jste se i vy rozhodli pomoci. 

tvurci_cinnost

Projektový den

Naše velká výtvarná soutěž

        O  CO  JDE???
 O výtvarnou část našeho ZPĚVNÍČKU HORÁCKÝCH PÍSNÍ, který bychom chtěli vydat.
 Zadání:
  1. Titulní list barevný -  formát A4
  2. Obrázky tematicky vázané k písním, černobílé - formát A5
  3. „Špičky“ – to slovo znamená pro tiskaře malé kresbičky, ornamenty apod. vhodné např. na závěr kapitol v knihách apod., černobílé -  formát A6.
Námětově by měly všechny obrázky odpovídat tématům písní z našeho „Zpěvníčku“ nebo obecně i zpěvu nebo krajině Vysočiny.
Bližší informace vám podají vaši učitelé výtvarné a hudební výchovy.
Předpokládaný závěr soutěže 30. dubna t.r.
Kresby vybrané výtvarnou komisí by měly být otištěny v uvedeném zpěvníku.   

zpevnicek

Planeta Země 3000

Studenti prvních ročníků se zúčastnili multipředmětově zaměřeného projektu: Filipíny za obry a trpaslíky. Seznámili jsme se s oslavami Velikonoc na Filipínách, slapovými jevy, rýžovými terasami, žralokem velrybím i nártounem filipínským... 

filipiny

Syndikovat obsah