Úvodní informace

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017

Výsledky přijímacího řízení jsou zpracovány pod registračním číslem (shodné s evidenčním číslem přihlášky) a naleznete je níže ke stažení.
Přijatí uchazeči mohou doručit zápisový lístek kdykoliv.

Výsledky přijímaček 2017.pdf

 

Rekvalifikační kurz „Masér/ka pro sportovní masáže“

Na naší škole již podruhé probíhal od 16. 9. 2016 do 5. 4. 2017 rekvalifikační kurz, „Masér/ka pro sportovní masáže“. Tento kurz zajišťuje PhDr. Jiří Bečka, Českomoravský institut vzdělávání, Staré Hradiště u Pardubic. Po absolvování získají žáci certifikát, který je opravňuje k provádění sportovních masáží.
V letošním školním roce se kurzu zúčastnilo 22 žáků naší školy. Všichni splnili kritéria závěrečné zkoušky. BLAHOPŘEJEME!
Předpokládáme, že o kurz bude i v příštím školním roce zájem, abychom mohli v této tradici pokračovat.

Den prevence rakoviny prsu

     Dne 6.4. 2017 v rámci tvůrčí činnosti 3. ročníků proběhla na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava charitativní a osvětová akce. Žáci 3. B, kteří ji organizovali, se rozhodli podpořit  prevenci rakoviny prsu.
     Již od rána prodávali sladké i slané dobroty, zapečené toasty nebo ledovou kávu. Kromě občerstvení bylo možno zakoupit taštičky první pomoci pro ženy.
     V  11 hodin proběhla prezentace na téma prevence rakoviny prsu. Ročně je tato vážná nemoc diagnostikována u tisíců žen. Rozhodující pro úspěšnou léčbu je její včasné odhalení. Právě o nutnosti pravidelného samovyšetření prsou promluvila milá návštěva – paní Jindra Mařincová z Aliance žen s rakovinou prsu. Paní Mařincová sama prodělala tuto chorobu, přesto však neztratila smysl pro humor a radost ze života a snaží se svoje zkušenosti předávat dál.
     Výtěžek z prodeje občerstvení a taštiček první pomoci pro ženy činil 4 000 Kč. Tato částka bude vložena na konto Aliance žen s rakovinou prsu. Pokud i Vy chcete přispět na prevenci této závažné choroby, neváhejte!
Číslo účtu: 27-9092620207/0100

12. 4. 2017

Rodičovské schůzky a informační den od 15. hodin


Kubík Novotný

Dne 2.3. 2017 studentky 3.A SOŠ sociální u MB Jihlava zorganizovaly sbírku pro Kubíka z Třebíče, kterému vloni v říjnu diagnostikovali akutní lymfatickou leukémii. 

Sbírku děvčata zpestřila doprovodným programem. Pro své spolužáky připravila prezentaci na téma lymfatická leukémii, po prezentaci následovala beseda s Kubíkovou maminkou, kterou podpořila její kamarádka. Po celé dopoledne si studenti i učitelé mohli zakoupit napečené dobroty a smoothie. Výtěžek z prodeje pak studentky 3.A vložily na konto zřízené nadaci For Jane. Celkem se vybralo 5.000 Kč, což se zdá být velká částka, ale vzhledem k nákladné léčbě a zajišťování péče o Kubíka je to jen zlomek.

Proto bychom byly moc rády, kdyby jste se k nám přidali i ostatní, a pomohli zachránit život malého dítěte. Pokud vás zajímá, co se s Kubíkem děje, může se podívat na facebokoovou komunitu: Kubík Novotný nebo Jakubnovotny.webnode.cz

Číslo účtu je: 5500017792/7940

IBAN: CZ93 7940 0000 0055 0001 7792Lyžařský výcvikový kurz 2017

MÍSTO:    LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO ŠACBERK Zborná u Jihlavy
TERMÍN : 28.2. – 2. 3. 2017

Lyžařského kurzu se zúčastnilo 14 žáků z 1.a 2. ročníků.
Seznam účastníků – viz. Příloha.
Odjezd do Zborné byl v 9.15  hodin z Masarykova náměstí.
Lyžařský výcvik probíhal od 10.00 hodin do 13.00 hodin.
Sněhové podmínky byly velmi dobré – na upravené sjezdovce bylo cca 70 cm sněhu.
Obtížnost sjezdové  trati byla přiměřená schopnostem studentů.
Byla sjednána výrazná sleva na časovou 3 hodinovou jízdenku

– pro studenty to bylo 120 Kč ( normální cena byla 290 Kč)
Studenti aktivně lyžovali po celé tři dny. Nedošlo k žádnému úrazu.
Studentům se lyžařský kurz líbil a neměli k němu žádné připomínky.
U všech studentů došlo ke zlepšení jejich lyžařských dovedností.

V Jihlavě dne 6.3.2017
Vedoucí kurzu Ivan Zápotočný


MŠE SVATÁ NA PODĚKOVÁNÍ,

dobrým lidem i milému Pánu Bohu – kterou sloužil 8. prosince  brněnský biskup Vojtěch Cikrle v kapli Střední odborné školy sociální u Matky Boží – uzavřela tiché oslavy dovršených 25 let této školy. My všichni – učitelky, učitelé, studenti a studentky školy - když si připomínáme předešlá léta, děkujeme všem dobrým lidem, kteří pomáhali nejen školu vybudovat, ale dále jí pomáhají. Děkujeme dále všem učitelům, kteří na škole působili, děkujeme však i všem absolventům této školy, protože každá škola je společným dílem studentů i učitelů. Při naší oslavě dávali studentky učitelům a učitelkám růže, učitelky všem studentkám a studentům srdíčka. Posíláme tedy i symbolicky srdíčka všem absolventům a růže našim bývalým kolegům. A milému Pánu Bohu dík za všechno. Protože to všechno nebylo až tak jednoduché …    Díky!                                                 

Ředitelka, studenti a učitelé.

Program oslav 25 let školy

PDF ke staženíMůžeme se radovat ze 3. místa v okresním kole ve florbalu konaného 23.11.2016. Děvčata se v nabité konkurenci dokázala prosadit a vybojovala zasloužené umístění. Gratulujeme


V kapli Domova mládeže se 15.11. 2016 představilo již po dvacáté naše hudební těleso, pod vedením Bohdana Sroky.
CHVÁLA VYSOČINY
byl podtitul celého koncertu. Osou programu byly lidové písně z Vysočiny a sborová skladba Jaroslava Křičky "Vysočina zpívá". V programu zazněly i duchovní skladby, závěrem pak výbor z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka.


Zítra pro Vás budeme v DKO Jihlava na burze škol. Přijďte se k nám podívat i na den otevřených dveří.
Těšíme se


Pozor změna!!!
Třídní schůzky proběhnou 15.11.2016 od 15 hod. Srdečně zveme všechny rodiče našich studentek a studentů.
Podzimní zpívání našeho sboru proběhne následně od 17 hod v kapli Domova mládeže. Přijďte si projasnit listopadové dny příjemným zážitkem.


Za slunečného dne 1.11.2016 jsme oslavili svátek Všech svatých závodem. Že lze běhat i na podzim si vyzkoušelo 30 našich studentek a studentů.
Gratulujeme všem zúčastněným, někteří si odnesli medaile, diplomy a zdravé mlsání.


 
Přehlídky škol

Tradičně se naše škola zúčastní několika přehlídek škol v kraji Vysočina.
Neváhejte a přijďte se k nám podívat.

  •    Třebíč

       DIDACTA – veletrh vzdělávání,

         Střední průmyslová škola Třebíč, Manž. Curieových 734, 20. 10. 2016 8.00–17.00 hod.

  •    Vel. Meziříčí - 1. 11. 15,30 - 18,00 hod, Jupiter klub

  •    Havlíčkův Brod

       Přehlídka středních škol, KD Ostrov, Na Ostrově 28, 2. 11. 2016 8.00–17.00 hod.

  •    Pelhřimov

       Mozaika středních škol, KD Máj, Třída Legií 1115, 8. 11. 2016 9.00–16.30 hod.

  •    Žďár nad Sázavou

       Festival vzdělávání, Dům kultury, Dolní ul. 183, 10. 11. 2016 8.00–17.00 hod.
       nahoru

  •    Jihlava

       DKO, s. r. o., Tolstého 2, 11. 11. 2016 8.00–18.00 hod.

 

Exkurze 6.10.
Třídy druhých ročníků se jely seznámit s Domovem Kopretina v Černovicích, následně navštívily Výchovný ústav v Černovicích. Při zpáteční cestě domů získaly nové informace také v Trojlísku - centrum pro děti a rodinu v Kamenici nad Lipou

 

Gratulujeme ke 2. místu v okresním kole přespolního běhu dívek. Závodnice musely zdolat 3 km, za velmi chladného a deštivého podnebí.

Návštěva z Kanady
Dne 3.10. nás milou návštěvou potěšila skupinka lidí z Kanady ve velmi příjemné atmosféře. Zdrželi se u nás 5. hodin, interaktivním způsobem vedli výuku hodiny a samozřejmě probíhala konverzace v anglickém jazyce o jejich zemi.

 

Adaptační kurz
V Mrákotíně proběhly seznamovací kurzy 1.A,B třídy. Zázemí vytvořila místní fara s překrásným prostředím v okolí. V průběhu týdenního pobytu se hrály sociální hry zaměřené na seznámení a stmelení kolektivu.
Nechyběly turistické vycházky, návštěva Dětského domova v Telči, základy tábornictví a samozřejmě mše v místním kostele.

 

Ve středu 21.9.2016 se naši žáci připojili k dobrovolníkům Knoflíkového dne. Cílem sbírkové akce byl výběr finančních příspěvků do zapečetěných pokladniček na pomoc dětem, dospělým i seniorům v nelehké životní situaci prostřednictvím odborných služeb Krizového centra Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

Pěvecký sbor naší školy pod vedením pana učitele Bohdana Sroky zazpívá na Masarykově náměstí v Jihlavě dne 5.10. 2016 ke Dni sociálních služeb. Informace o programu zde.

 

Zveme vás na divadelní představení Labutí jezero a Tosca v ND Brně.

Zájemci, přihlaste se Soně Jurkovičové do konce září 2016.

Info zde

 

Nově naše škola otevírá  obor ošetřovatel. Tříleté střední vzdělání s výučním listem - večerní forma.

Zahájení výuky pro všechny přihlášené do oboru ošetřovatel bude 8. 9. 2016 v 15:00

ošetřovatel.pdf, přihláška.pdf, přihláška.xls

Naše škola připravuje studenty pro práci s lidmi, ať už jsou to děti nebo dospělí, kteří potřebují zvláštní péči. Jde tedy jednak o přípravu pro práci v dětských zařízeních a v sociálních ústavech, jednak o základní přípravu na další (vysokoškolská) studia zejména učitelských směrů.

 

Náš školní vzdělávací program je ve srovnání s jinými úzce specializovanými školami podobného zaměření koncipován široce a dává našim absolventům možnost pracovního zařazení a dalšího studia nejen v oblasti sociální a ve školství, ale též ve zdravotnictví a v administrativě.

Další informace najdete v sekcích ZÁJEMCI a O ŠKOLE.

telesne_postizeni